Skip to content Skip to navigation

Održana TODO ljetna škola na Fakultetu organizacije i informatike

Objavljeno: 11.09.2020

U okviru Horizon2020 – Twinning projekta "TODO - Twinning Open Data Operational", koji je započeo sa svojim aktivnostima u listopadu 2019. godine, u tjednu od 7. do 11. rujna 2020. održana je ljetna škola. 

Petodnevna ljetna škola obuhvatila je i sažela glavne koncepte otvorenih podatka, predstavila je životni ciklus otvorenih podataka i pozabavila se s izazovima vezanim za svaku fazu životnog ciklusa. Nadalje, raspravljalo se o različitim interdisciplinarnim istraživačkim metodologijama te je razvijen metodološki okvir koji će se primijeniti na ekosustav otvorenih podataka u Republici Hrvatskoj. U projekt su uključeni doktorandi (koji su u ranoj fazi definiranja teza doktorskog istraživanja) kako bi se upoznali s područjem otvorenih podataka i stekli potrebne kompetencije za provođenje istraživanja u domeni. U sklopu ljetne škole, doktorandi su izlagali svoje istraživačke ideje.

Ljetna škola je dijelom održana virtualno, a dijelom fizički na Fakultetu organizacije i informatike, uz prisustvo partnera iz Republike Hrvatske.

Cilj projekta "TODO - Twinning Open Data Operational" je iskoristiti interdisciplinarnu znanstvenu izvrsnost i inovacijske kapacitete Sveučilišta u Zagrebu u području otvorenih podataka kako bi se povećala ponuda i uporaba podataka u Republici Hrvatskoj i šire. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koordinira ovaj EU projekt, a vodi ga izv.prof.dr.sc.  Dražen Tutić. Partneri na projektu su također Fakultet organizacije i informatike, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Pravni fakultet, Fakultet prometnih znanosti, Agronomski fakultet, sveučilište Delft i Egejsko sveučilište.