Skip to content Skip to navigation

U ožujku 2019. godine FOI započeo s projektnim aktivnostima na nova tri projekta

U petak 22. ožujka 2019. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja održana je svečanost potpisivanja i uručivanja ugovora za Poziv „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja" iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.. Dekan Fakulteta organizacije i informatike prof. dr. sc. Neven Vrček je s ministricom znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženkom Divjak potpisao ugovor za projekt "DIP2Future: Razvoj obrazovnih programa, standarda kvalifikacija i standarda zanimanja iz područja IKT u skladu s HKO-om".

Uz projekt "DIP2Future", FOI je partner za projektu "Edu4Games: Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa za područje dizajna i razvoja videoigara" za koji je također tog dana potpisan ugovor u Ministarstvu te na projektu "TODO: Twinning Open Data Operational".

Više o projektima pročitajte u nastavku.

PROJEKT "DIP2Future: Razvoj obrazovnih programa, standarda kvalifikacija i standarda zanimanja iz područja IKT u skladu s HKO-om"

Cilj projekta je razviti nove studijske programe iz područja IKT-a u kojima će se zadovoljiti potrebe za stjecanjem odgovarajućih vještina i kompetencija IKT profesionalaca sukladno zahtjevima tržišta rada i trendovima u tehnološkom napretku.

Predviđen je razvoj četiri nova studijska programa:

  1. Podatkovne tehnologije i umjetna inteligencija;
  2. Upravljanje sustavima informacijske sigurnosti i privatnosti;
  3. Distribuirani i interaktivni sustavi i
  4. Upravljanje transformacijom i inovacijom poslovnih sustava.

U projektne aktivnosti bit će uključeno 24 sveučilišnih nastavnika, 4 stručnjaka iz nenastavnog osoblja, eksperti iz različitih domena. Voditeljica projekta je prodekanica za nastavu Fakulteta organizacije i informatike izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec. Ovaj je projekt, koji će FOI provesti u partnerstvu s Odjelom za informatiku Sveučilišta u Rijeci (OIRI), započeo s danom potpisivanja ugovora, a trajat će do ožujka 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.871.527,62 kuna.

PROJEKT "Edu4Games: Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te novih studijskih programa za područje dizajna i razvoja videoigara"

Projekt „Edu4Games“ nudi svoj doprinos rješavanju identificiranog problema nedostatka obrazovanog kadra u Hrvatskoj za razvoj industrije videoigara i to kroz razvoj diplomskog sveučilišnog studijskog programa „Dizajn i razvoj videoigara“ s 4 usmjerenja (120 ECTS-a) i 4 programa cjeloživotnog učenja (dizajner videoigre, programer videoigre, producent videoigre i umjetnički dizajner videoigre - svaki 60 ECTS). Uz razvoj studijskih programa, izradit će se standardi zanimanja i kvalifikacija te će se podnijeti zahtjevi za upis istih u Registar HKO. Novi program razvit će se sukladno najnovijim saznanjima iz područja znanosti i umjetnosti uz ugrađenu intenzivnu suradnju s gospodarstvom kroz praksu u poduzećima.

Prijavitelj ovog projekta je Akademija dramske umjetnosti (ADU) Sveučilišta u Zagreba, a partneri na projektu su Fakultet organizacije i informacije (FOI), Akademija likovnih umjetnosti (ALU), Arhitektonski fakultet - Studij dizajna (AF/SD) i Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER). Projektni tim sastoji se od 32 člana, a koordinatorica projekta za FOI  i kontakt osoba je doc. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac. U projekt će također biti uključeni predstavnici tvrtki za izradu videoigara okupljeni u Klasteru hrvatskih proizvođača videoigara (CGDA).

Projektne aktivnosti su:

  • Razvoj novog studijskog programa "Razvoj i dizajn videoigre utemeljenog na standardima zanimanja i standardima cjelovitih kvalifikacija";
  • Razvoj i pilotiranje dijela 4 nova programa cjeloživotnog učenja (dizajner videoigre, programer videoigre, producent videoigre i umjetnički dizajner videoigre);
  • Unaprjeđenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju kroz edukacije i studijska putovanja za prijavitelja i partnere – posjete inozemnim fakultetima sličnih nastavih programa, posjete gaming konferencijama, sudjelovanje u radionicama za unapređenje nastavničkih kompetencija;
  • Unapređivanje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja;
  • Horizontalne mjere - osiguranje uvjeta za ostvarivanje načela jednakih mogućnosti.

Provedba projekta trajat će 36 mjeseci – od 22. ožujka 2019. do 22. ožujka 2022. godine, a vrijednost mu je 3.999.249,37 kn (100% sufinanciran od strane EU).
* Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Fakulteta organizacije i informatike.

PROJEKT "TODO: Twinning Open Data Operational"

Cilj ovog projekta je povećati interdisciplinarne znanstveno istraživačke aktivnosti kao i inovacijski kapacitet sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (UNIZG) u području otvorenih podataka. Pokrenute inicijative vezane uz otvorene podatke rezultirale su većom dostupnosti podataka, čime je poboljšana učinkovitost i djelotvornost javnih usluga te je povećana transparentnost, odgovornost i sudjelovanje građana. Istraživanja u području otvorenih podataka ključna su komponenta u stvaranju i ubrzavanju održivih i inovativnih ekosustava otvorenih podataka, međutim, takva su istraživanja u Hrvatskoj još uvijek u povojima. Uz podršku domaćih i međunarodnih stručnjaka, projektom TODO namjerava se unaprijediti istraživački kapacitet i istraživačka izvrsnost u području otvorenih podataka UNIZG-a i njegovog osoblja kroz partnerstvo s dva vodeća europska sveučilišta u domeni otvorenih podataka, University of the Aegean (UAEGEAN) i Delft University of Technology (TUDELFT). Kroz niz aktivnosti koje će se provoditi u toku trajanja projekta između ostalog istražit će se razlike između ponude i potražnje otvorenih podataka i izgraditi razumijevanje ekosustava otvorenih podataka u Hrvatskoj. Sudjelovanje u postojećim međunarodnim mrežama, zajedno sa znanstvenom izvrsnošću i inovacijskim kapacitetom te povećanom mobilnošću osoblja UNIZG-a, potaknut će se uspjeh u privlačenju financiranja istraživanja i obrazovanja te uspostava održivog akademskog ekosustava za istraživanje u domeni otvorenih podataka na Sveučilištu u Zagrebu.

Glavni cilj projekta je jačanje znanstvene izvrsnosti i inovativnog kapaciteta UNIZG-a u području otvorenih podataka u suradnji s nizozemskim Delft University of Tehnology i grčkim University of the Aegean. Uz Fakultet organizacije i informatike, domaći partneri na ovom projektu su Geodetski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Pravni fakultet u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu i Agronomski fakultet u Zagrebu.

Na ovom će projektu aktivno sudjelovati 39 znanstvenika i suradnika partnerskih sveučilišta, a projekt na FOI-ju vodi doc. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek.

Ukupna vrijednost ovog projekta, koji traje 36 mjeseci, iznosi 799.988,00 eura. Projekt se financira iz programa Europske unije - Obzor 2020., namijenjen inovacijama i istraživanju u razdoblju do 2020. godine.