Skip to content Skip to navigation

TODO Nacionalna konferencija o otvorenim podacima

Objavljeno: 20.09.2021
TODO project logo

U okviru Horizon2020 – Twinning projekta "TODO - Twinning Open Data Operational" se od 20. do 22. rujna 2021. godine održava Nacionalna konferencija o otvorenim podacima –  NODC2021. Konferencija se održava u Zagrebu, u hibridnom obliku (s obzirom na važeće epidemiološke mjere). 

NODC2021 je organiziran u sklopu Obzor 2020 Twinning Open Data Operational (857592 – TODO) projekta s ciljem diseminacije dosadašnjih rezultata projekta i trenutnih aktivnosti svim interesnim skupinama u Republici Hrvatskoj iz područja otvorenih podataka. Također, cilj je okupiti dionike hrvatskih ekosustava otvorenih podataka, uključujući donositelje odluka, javni sektor, tvrtke, istraživače i građane, te pokrenuti komunikaciju između istih o mogućnostima koncepta otvorenih podataka.

Prijava je obavezna za sve sudionike konferencije, a sudjelovanje je besplatno.

Za više informacija o NODC2021 posjetite službenu web stranicu projekta TODO (todo-project.eu) na kojoj će biti objavljeni detalji o konačnom programu, važnim datumima, registraciji sudionika, govornicima, i sl.).

Cilj projekta "TODO - Twinning Open Data Operational" je iskoristiti interdisciplinarnu znanstvenu izvrsnost i inovacijske kapacitete Sveučilišta u Zagrebu u području otvorenih podataka kako bi se povećala ponuda i uporaba podataka u Republici Hrvatskoj i šire. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koordinira ovaj EU projekt, a partneri na projektu su Fakultet organizacije i informatike, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Pravni fakultet, Fakultet prometnih znanosti, Agronomski fakultet, Sveučilište Delft i Egejsko Sveučilište. Projekt na FOI vodi doc.dr.sc. Martina Tomičić Furjan, a članovi projektnog tima su i prof. dr. sc. Neven Vrček, izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec, doc. dr. sc. Nikolina Žajdela Hrustek, doc. dr. sc. Igor Pihir te Larisa Hrustek, mag. oec.