Skip to content Skip to navigation

Održana informativna radionica CMP-a i UMS-a

Objavljeno: 16.03.2017

U utorak, 14. ožujka 2017. godine, u organizaciji Centra za međunarodne projekte (CMP) i Ureda za međunarodnu suradnju (UMS),  održana je informativna radionica za djelatnike Fakulteta organizacije i informatike. 

Uvodnu riječ na radionici održala je prodekanica za znanstvenoistraživački rad i međunarodnu suradnju, izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep s naglaskom na važnost uključivanja djelatnika Fakulteta u projektne aktivnosti, ali i sudjelovanja na ovakvim događajima na kojima djelatnici razmjenjuju informacije i iskustva u pripremi i sudjelovanju u različitim projektima.

U prvom dijelu radionice djelatnici Centra za međunarodne projekte predstavili su programe u okviru kojih se hrvatski znanstvenici i stručnjaci mogu natjecati za potpore svojim projektima. Pregled programa i otvorene natječaje Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj te programa Hrvatske zaklade za znanost predstavila je mr.sc. Lana Škvorc, a nakon toga je voditelj Centra za međunarodne projekte, Amir Spahić, mag.inf. predstavio programe Erasmus+ i Obzor 2020.

Nakon pregleda programa i otvorenih natječaja prodekanica za znanstvenoistraživački rad, izv.prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep, osvrnula se na rješenja Fakulteta vezano uz izazove financijskog vođenja projekata te dodatno na projektnu podršku koju Fakultet pruža svojim djelatnicima i na načine  praćenja i izvještavanja u okviru različitih projekata.

U drugom dijelu radionice Petra Vondra, mag.inf., predstavila je servise Fakulteta koji služe  informiranju i praćenju projektnih aktivnosti – novu mrežnu stranicu Centra za međunarodne projekte Projekti.hr te nadograđenu aplikaciju Baza projekata.

Projekti.hr je portal Centra za međunarodne projekte s osnovnim ciljem informiranja djelatnika Fakulteta organizacije i informatike, ali i šire javnosti, o novostima iz različitih programa financiranja, otvorenim natječajima, događanjima u području projektnog financiranja i nacionalnih i međunarodnih politika u području.

Baza projekata sofisticirani je i pažljivo krojeni sustav prikupljanja podataka o svim projektnim inicijativama i projektima znanstvenika i djelatnika Fakulteta organizacije i informatike, osmišljen u Centru za međunarodne projekte i razvijen u suradnji s Centrom za razvoj programskih proizvoda s temeljnom svrhom lakšeg pregleda, pretraživanja i analize projektnih aktivnosti djelatnika Fakulteta.

Mogućnosti razmjene osoblja u istraživanju i inovacijama u okviru Marie Sklodowska – Curie akcije, potprogramu RISE (Razmjena osoblja u području istraživanja i inovacija) predstavila je voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju, Izabela Oletić Tušek, univ.spec.pol.

Na radionici je sudjelovalo 40-tak djelatnika Fakulteta što ukazuje na izuzetno zanimanje za projektne aktivnosti i mogućnosti razmjene, a sve prezentacije dostupne su djelatnicima u digitalnoj riznici Fakulteta, u mapi Priprema i provođenje projekata - Edukacije.

Koristimo i ovu priliktu da još jednom pozovemo sve djelatnike koji planiraju podnositi projektne prijave, uključiti se u postojeće projekte Fakulteta ili ostvariti mobilnost tijekom 2017. i 2018. godine da se sa svim pitanjima slobodno jave u CMP ili u UMS.