Skip to content Skip to navigation

FOI-ju uručen ugovor za projekt 'Study4Career'

Danas, 9. ožujka 2020. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je svečanost uručivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Poziva „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“ iz Europskoga socijalnog fonda (ESF), Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“. Na svečanosti su uručeni ugovori dobitnicima bespovratnih sredstava za 28 projekata ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava od gotovo 100 milijuna kuna (99.433.635,49 KN), a jedan od njih je i projekt pod nazivom 'Study4Career: Razvoj cjelovite podrške ranom razvoju karijera studenata Fakulteta organizacije i informatike', čiji je nositelj FOI.

U svrhu povećanja zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rad, javna i privatna visoka učilišta prijavila su projekte te će provoditi aktivnosti unapređenja kvalitete stručne prakse kao obveznoga ili izbornoga dijela studijskoga programa te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja uz rad. Također, provodit će se i aktivnosti koje će omogućiti stjecanje radnog iskustva studentima povećanjem zastupljenosti stručne prakse kao obveznoga ili izbornoga dijela studijskoga programa. Ugovore su dobitnicima potpora uručili ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, g. Mile Živčić i savjetnik ministra rada i mirovinskoga sustava, g. Vicko Mardešić.

*izvor fotografije: MZO

Ugovor za projekt FOI-ja pod nazivom 'Study4Career: Razvoj cjelovite podrške ranom razvoju karijera studenata Fakulteta organizacije i informatike' potpisala je dekanica FOI-ja izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep.

Svrha ovog projektnog prijedloga je doprinijeti ranom razvoju karijera studenata Fakulteta organizacije i informatike (FOI) kroz:

1) unapređenje kvalitete postojeće stručne prakse i razvoj novog modela stručne prakse te razvoj i provedbu modela učenja kroz rad te

2) provedbu stručne prakse i unapređenje rada Centra za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK).

Potreba proizlazi iz činjenice da 49% studenata FOI-ja ističe da je njihovo prvo radno mjesto u velikoj i vrlo velikoj mjeri zahtijevalo veću razinu znanja i vještina od onih koje su posjedovali nakon završetka studija te je samo 17% studenata za vrijeme studija radilo na konkretnim projektima s poslodavcima (AZVO, 2018.). Dodatno, putem obavezne stručne prakse zaposli se svega 32% studenata sveučilišnog diplomskog studija Ekonomika poduzetništva (DS EP) i 25% studenata stručnog preddiplomskog studija PITUP, u odnosu na 84% studenata sveučilišnih diplomskih studija informatike (DS INF), dok na sveučilišnim preddiplomskim studijima (PDS) ne postoji stručna praksa (podaci CPSRK-a za ak.god. 2017./2018.).

Rješenju tog problema doprinijeti će se kroz:

1) unapređenje kvalitete provedbe stručne prakse na DS EP i PITUP sukladno metodologiji HKO-a,

2) razvoj novog modela stručne prakse za PDS Informacijski i poslovni sustavi u formi zasebnog kolegija, s obzirom da je praksa najmanje zastupljena kao zaseban kolegij na sveučilišnim preddiplomskim programima (64%) (Botrić, 2016.),

3) razvoj modela učenja kroz rad i projekata u suradnji s poslodavcima te

4) jačanje kompetencija nastavnog osoblja za uspješno provođenje modela učenja kroz rad.

Dodatno, na FOI-ju djeluje CPSRK čije usluge (individualno savjetovanje, provedba stručne prakse te povezivanje s poslodavcima i alumnijima) godišnje koristi više od 500 studenata. Stoga postoji velika potreba za razvojem informacijskog sustava koji će podržati i unaprijediti rad CPSRK-a, a studentima omogućiti bolje povezivanje s poslodavcima te potreba za usavršavanjem djelatnika CPSRK-a (nenastavno osoblje) kako bi se ojačale njihove kompetencije za razvoj i pružanje novih usluga akademskog i karijernog savjetovanja studenata, što će se ostvariti kroz ovaj projektni prijedlog.

Projekt će provoditi FOI-ju u suradnji s partnerima – tvrtkom Pixel Industry (Northwest Agency), Tehnološkim parkom Varaždin (TPV) i Institutom za razvoj i inovativnost mladih (IRIM).

Ciljne skupine projekta su:

1) Ukupno 500 studenata sa svih godina i smjerova studija koji će koristiti usluge CPSRK-a i/ili sudjelovati u provedbi stručne prakse,

2) 30 nastavnika koji će sudjelovati u unapređenju stručne prakse, razvoju novog modela stručne prakse te pripremi i provedbi modela učenja kroz rad,

3) nenastavno osoblje - 2 djelatnika CPSRK-a i 3 djelatnika drugih centara na FOI-ju koji će omogućiti studentima rad na projektima.

Osnažiti će se i kapaciteti FOI-ja kao prijavitelja za obrazovanje stručnjaka koji će biti kompetentni na tržištu rada.

Voditeljica projekta je dr. sc. Katarina Pažur Aničić, docentica i voditeljica Centra za podršku studentima i razvoj karijera FOI-ja.

Vrijednost projekta je 3.939.784,99 kuna, a bespovratna potpora iznosi 100 posto.