Skip to content Skip to navigation

Održan početni sastanak projekta SIMON

Objavljeno: 15.07.2021
simon kick off

Dana 15/07/2021 održan je virtualni uvodni sastanak na projektu „SIMON – Inteligentni sustav za automatsku selekciju algoritama strojnog učenja u društvenim znanostima“ koji financira Hrvatska zaklada za znanost kao Uspostavni istraživački projekt.

Voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Dijana Oreški predstavila je ciljeve projekta, istraživačke aktivnosti i planirane rezultate.  U prvoj godini projekta očekuju se provedba radnog sastanka, istraživačke radionice na temu značajki skupova podataka te rad na aktivnostima vezanim uz Cilj 1: Prikupiti i pripremiti relevantne skupove podatke iz domene obrazovanja i poslovanja te identificirati značajke skupova podataka. U okviru cilja 1 kreirat će se repozitorij skupova podataka, pripremit će se pregled dosad korištenih značajki skupova podataka te će se identificirati relevantne značajke skupova podataka u domenama obrazovanja i poslovanja.

Sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima: Marko Domladovac, mag.inf. (FOI doktorand), Dr. sc. Maja Gligora Marković (Sveučilište u Rijeci), Doc. dr. sc. Milica Maričić (Sveučilište u Beogradu), Doc. dr. sc. Maja Rožman (Sveučilište u Mariboru), te FOI nastavnici: Doc. dr. sc. Goran Hajdin, Doc. dr. sc. Nikola Kadoić, Izv. prof. dr. sc. Dijana Oreški, Doc. dr. sc. Igor Pihir.

simon kick off

simon kick off