Skip to content Skip to navigation

Održan početni sastanak međunarodnog projekta eDESK

Objavljeno: 20.05.2021

U srijedu, 19. svibnja 2021. godine, održan je online početni sastanak projekta eDESK: Digital and Entrepreneurial Skills for European Teachers in the COVID-19 World koji je financiran u okviru programa Erasmus + KA226 Strateška partnerstva spremnosti za digitalno obrazovanje. Sastanak je održan u organizaciji koordinatora projekta - Zaklada za proučavanje i istraživanje u financijskom sektoru Sveučilišta u Kantabriji.

Zajedno s koordinatorom, projektni partneri - Fakultet organizacije i informatike (Hrvatska), Sveučilište u Kantabriji (Španjolska), Sveučilište u Lisabonu (Portugal) i Tehnološko sveučilište Lappeenranna-Lahti (Finska), uspjeli su postići ciljeve sastanka: poznavati uključene timove i napraviti početnu koordinaciju aktivnosti i očekivane rezultate koji će im omogućiti da istraže, poduče i provedu promjene opisane u projektu.

Iako će projektni tim na FOI-ju, pod voditeljstvom prof. dr. sc. Blaženke Divjak biti aktivno uključen u sve rezultate projekta, posebno će biti posvećen aktivnostima u okviru radnog paketa WP4 Koncept digitalnog plana razvoja, sadržaja i resursa koji vodi Sveučilište u Kantabriji. Također, FOI tim vodit će radni paket WP6 Implementacija e-desk pilota koji će uključivati institucionalnu prilagodbu, podršku nastavnicima, upravljanje programima, podršku u izvođenju i evaluaciji aktivnosti obuke. Nastavnici s 4 visoka učilišta, prethodno educirani u okviru projekta, moći će odabrati jedan program koji se već provodi u njihovoj ustanovi i prilagoditi ga hibridnoj metodi poučavanja ili osmisliti novi program zasnovan na razvijenoj eDESK metodologiji hibridnog podučavanja. Unutar ovog radnog paketa, FOI tim radit će i na procjeni valjanosti metodologije tečaja na temelju rezultata provedenih pilota.

Projekt će trajati 24 mjeseca (ožujak 2021. - veljača 2023.), a financiran je u ukupnom iznosu od 237.085,00 EUR.

Više o aktivnostima projekta dostupno je na službenoj stranici: edeskeurope.eu