Skip to content Skip to navigation

Odabrani dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.

Objavljeno: 15.06.2018

Objavljeni su dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018. Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se u petak, 6. srpnja 2018. godine u 11:00 sati u Kongresnoj dvorani na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kennedyjev trg 6.

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu pregledalo je studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te je izabralo ukupno 172 rada za Rektorovu nagradu u pet kategorija: 112 radova u a) kategoriji, 31 u b), 3 u d), i 23 rada u f) kategoriji.

Studenti Fakulteta organizacije i informatike dobitnici Rektorove nagrada u akademskoj godini 2017./2018. su:

a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)

  • Maja Bedeniković: Osnove menadžerske vještine studenata završnih godina diplomskih studija

f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj zajednici i široj zajednici

  • Gloria Babić, Goran Alković, Davor Čajsa, Jelena Čuka, Dora Ćurković, Sara Filipović, Viktor Goleš, Petar Jadek, Vedrana Mikić, Filip Novački, Ante Perkušić, Ivana Sitarić, Barbara Šajfar, Mia Šimunić, Rea Todorović, Helena Varjačić, Anja Vresk, Milica Vujasin: Studentski časopis St@k

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se u petak 6. srpnja 2018. godine, u 11:00 sati, u Kongresnoj dvorani na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kennedyjev trg 6.

Čestitamo svim dobitnicima!