Skip to content Skip to navigation

Objavljeni su dobitnici Rektorove nagrade

Objavljeno: 10.06.2016

Objavljeni su dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2015./2016. Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se u petak 17. lipnja 2016. u 11 sati  u Kongresnoj dvorani na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kennedyjev trg 6. U istom terminu bit će uručene i Posebne rektorove nagrade.

S Fakulteta organizacije i informatike Rektovoru dobili su:

Za područje društvenih znanosti u kategoriji (a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora):

  • Barbara Šlibar i Dragana Mlikota, Tema: Veličina i odrednice potencijalnog „odljeva mozgova“ studenata Sveučilišta u Zagrebu
  • Veronika Kanižić i Antonija Milak, Tema: Analiza razlika u korištenju Facebooka između komercijalnih i društvenih poduzeća

Za područje društvenih znanosti u kategoriji (e) Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova:

  • Ana Sakač, Suzana Rendulić, Zoran Antolović i Alen Huskanović za Natjecateljska postignuća (MyBeeLine)

Za područje društvenih znanosti u kategoriji (f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici:

  • Antonija Milak, Tadija Bagarić, Ivana Pomper, Marija Ivurin, Valentina Ricijaš, Martina Kušer i Karlo Nadoveza za Društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (studenti Centra za volontiranje i humanitarni rad FOI-ja).

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se u petak 17. lipnja 2016. u 11 sati u Kongresnoj dvorani na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kennedyjev trg 6.

Prigodom svečane podjele nagrada bit će organizirana i izložba radova dobitnika Rektorove nagrade, pa su nagrađeni studenti prema Pravilniku o dodjeli Rektorove nagrade dužni pripremiti, dostaviti i izložiti postere svojih radova. Postere trebaju izraditi dobitnici Rektorove nagrade a) i b) kategorije prema uputama koje možete preuzeti u nastavku.

Upute za izradu postera

Detaljnije informacije možete pročitati na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Popis svih dobitnika Rektorove nagrade možete preuzeti u nastavku: Popis svih dobitnika Rektorove nagrade za ak. god. 2015./2016.

Čestitamo dobitnicima i njihovim mentorima, a ostalim kandidatima s Fakulteta organizacije i informatike zahvaljujemo na sudjelovanju!