Skip to content Skip to navigation

Obrana završnog specijalističkog rada - Patricija Tkalčec

Objavljeno: 29.09.2020

U petak, 16. listopada 2020. godine u 09:00 sati na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Pavlinska 2, Vijećnica (III kat) Patricija Tkalčec branit će završni specijalistički rad pod nazivom "Parametri strateškog upravljanja poslovnim procesima na konkretnom primjeru".

Na temelju članka 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 104. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, članka 37. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom specijalističkom studiju u FOI i odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike od 24. rujna 2020. godine

PATRICIJA TKALČEC

branit će završni specijalistički rad

PARAMETRI STRATEŠKOG UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA NA KONKRETNOM PRIMJERU

u petak, 16. listopada 2020. godine u 09:00 sati na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Pavlinska 2, Vijećnica (III kat) pred Povjerenstvom u sastavu:

            1. Prof. emer. Tihomir Hunjak, predsjednik

          2. Prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, mentorica i članica

          3. Doc. dr. sc. Iva Gregurec, članica

 

                    D E K A N I C A :

         Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep