Skip to content Skip to navigation

Obrana završnog specijalističkog rada – Dijana Trošelj

Objavljeno: 29.01.2020

U srijedu 12. veljače 2020. godine pristupnica Dijana Trošelj branit će svoj završni specijalistički rad.

Na temelju članka 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 104. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, članka 37. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom specijalističkom studiju u FOI i odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike od 21. siječnja 2020. godine

DIJANA TROŠELJ

branit će završni specijalistički rad

RAZVOJNI MODEL SAVJETODAVNIH USLUGA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA I UMREŽENOG SUSTAVA KOMUNIKACIJA

 

u srijedu, 12. veljače 2020. godine u 11:00 sati na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Pavlinska 2, Vijećnica (III kat) pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Melita Kozina, predsjednica
  2. Prof. dr. sc. Zdravko Krakar, mentor i član
  3. Prof. dr. sc. Ksenija Vuković, članica