Skip to content Skip to navigation

Obrana doktorskog rada – mr. sc. Sanjana Buć

Objavljeno: 20.06.2018

U petak 13. srpnja 2018. godine mr. sc. Sanjana Buć branit će svoj doktorski rad.

Na temelju članka 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 104. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, članka 44. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju u FOI i odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike od 19. lipnja 2018. godine
 

Mr. sc. SANJANA BUĆ
 

branit će doktorski rad
 

POTENCIJALNI APSORPCIJSKI KAPACITETI ORGANIZACIJE ZA PRIHVAĆANJE INOVACIJE NA PRIMJERU INFORMACIJSKOG MODELIRANJA GRAĐEVINE

 

u petak, 13. srpnja 2018. godine u 13:00 sati na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Pavlinska 2, Vijećnica (III kat) pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Dr. sc. Diana Šimić, redovita profesorica na Fakultetu organizacije i informatike, predsjednica
  2. Dr. sc. Danijel Rebolj, redoviti profesor na Fakultetu za graditeljstvo, prometno inženjerstvo i arhitekturu u Mariboru, član
  3. Dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, izvanredna profesorica na Fakultetu organizacije i informatike, članica
  4. Dr. sc. Vjeran Strahonja, redoviti professor u trajnom zvanju na Fakultetu organizacije i informatike, zamjena člana