Skip to content Skip to navigation

Obrana doktorskog rada – mr. sc. Slaven Smojver

Objavljeno: 10.09.2018

U ponedjeljak 24. rujna 2018. godine mr. sc. Slaven Smojver branit će svoj doktorski rad.

Na temelju članka 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 104. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, članka 44. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju u FOI i odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike od 10. srpnja 2018. godine

mr. sc. SLAVEN SMOJVER

branit će doktorski rad

VIŠEAGENTNI MODEL CENTRALNO KOORDINIRANE INSPEKCIJE USKLAĐENOSTI 

u ponedjeljak, 24. rujna 2018. godine u 12:00 sati na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Pavlinska 2, Vijećnica (III kat) pred Povjerenstvom u sastavu:

  • Dr. sc. Diana Šimić, redovita profesorica na Fakultetu organizacije i informatike, predsjednica
  • Dr. sc. Katarina Žager, redovita profesorica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, članica
  • Dr. sc. Kornelije Rabuzin, redoviti profesor na Fakultetu organizacije i informatike, član
  • Dr. sc. Tihomir Hunjak, professor emeritus na Fakultetu organizacije i informatike, zamjena člana