Skip to content Skip to navigation

Obrana doktorskog rada - Nikola Kadoić

Objavljeno: 22.10.2018

U srijedu 07. studenoga 2018. godine Nikola Kadoić branit će svoj doktorski rad.

Na temelju članka 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 104. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, članka 44. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju u FOI i odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike od 16. listopada 2018. godine

 

NIKOLA KADOIĆ

 

branit će doktorski rad

 

NOVA METODA ZA ANALIZU SLOŽENIH PROBLEMA ODLUČIVANJA TEMELJENA NA ANALITIČKOM MREŽNOM PROCESU I ANALIZI DRUŠTVENIH MREŽA

 

u srijedu, 07. studenoga 2018. godine u 13:00 sati na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Pavlinska 2, Vijećnica (III kat) pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Dr. sc. Tihomir Hunjak, professor emeritus na Fakultetu organizacije i informatike, predsjednik
  2. Dr. sc. Diana Šimić, redovita profesorica na Fakultetu organizacije i informatike, članica
  3. Dr. sc. Marko Bohanec, redoviti profesor na Institutu Jožef Štefan u Mariboru, član

Dr. sc. Dijana Oreški, docentica na Fakultetu organizacije i informatike, zamjena člana