Skip to content Skip to navigation

Obrana doktorskog rada

Objavljeno: 24.07.2017

U petak, 1. rujna 2017. godine pristupnica Katarina Pažur Aničić branit će doktorski rad.

Na temelju članka 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 104. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, članka 44.Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju u FOI i odluke Fakultetskog vijeća  Fakulteta organizacije i informatike od 11. srpnja 2017. godine

KATARINA PAŽUR ANIČIĆ

branit će doktorski rad

SUPPORTING HIGHER EDUCATION GRADUATES' EARLY CAREERS: STRATEGIC FRAMEWORK AND MATURITY MODEL FOR THE FIELD OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

/Podrška diplomantima u ranom razvoju karijera: strateški okvir i model zrelosti za područje informacijsko-komunikacijskih tehnologija/

u petak, 01. rujna 2017. godine u 14:00 sati na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Pavlinska 2, Vijećnica (III. kat) pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Dr.sc. Vjeran Strahonja, redoviti profesor u trajnom zvanju  na Fakultetu organizacije i informatike, predsjednik
  2. Dr.sc. Diana Šimić, redovita profesorica na Fakultetu organizacije i informatike, članica
  3. Dr.sc. Jacqueline A. Stefkovich, redovita profesorica na Pennsylvania State University - College of Education (SAD), članica
  4. Dr.sc. Valentina Kirinić, izvanredna profesorica na Fakultetu organizacije i informatike, zamjena člana