Skip to content Skip to navigation

Objavljen preliminarni raspored nastave za zimski semestar ak. godine 2020./2021.

Drage studentice i studenti!
Obavještavamo vas da je u aplikaciji FOI nastava dostupan preliminarni raspored nastave za zimski semestar akademske godine 2020./2021., za sve studije za koje se nastava održava u Varaždinu. Finalni raspored bit će definiran do sredine listopada te objavljen u aplikaciji FOI nastava.

Pregledajte Raspored nastave za preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije, kao i stručni studij PITUP u Varaždinu. Studenti se u aplikaciju trebaju ulogirati svojim AAI@EduHr podacima, a nakon što grupe budu definirane, raspored će im biti dostupan odmah nakon što se ulogiraju.

Kako bi Vam se prikazao točan raspored nastave, u aplikaciji odaberite:


1. 'Akademska godina' 2020./2021.
2. 'Zimski semestar'
3. 'Studij' koji ste upisali (Napomena: studenti prve godine preddiplomskog studija „Informacijski i poslovni sustavi“ odabiru 'Informacijski i poslovni sustavi 1.2 (IPS)').
4. 'Godina studija' - potrebno je označiti godinu studija koju ste upisali.
5. 'Studentske grupe' (Napomena: upisi su još u tijeku te će finalni raspored po grupama biti dostupan uskoro. Iz orijentacijskih razloga za sada odaberite jednu ili više grupa po izboru. Laboratorijske vježbe su dodatno označene s 'Lab'.)


Raspored je moguće pregledavati od početnog datuma nastave u zimskom semestru (28. rujna 2020) na mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj bazi uz pomoć navigacije u gornjem lijevom kutu iznad rasporeda.


Za svu nastavu koja se održava na daljinu u rasporedu je naznačeno 'Na daljinu (Online)', a za onu koja se održava kontaktno u prostorima Fakulteta navedena je oznaka dvorane (npr. D1) te zgrade (FOI 1 ili FOI 2).
Dodatno, u aplikaciji FOI Nastava dostupni su i kontakti svih nastavnika te više informacija o studijima i predmetima.


Raspored za PITUP centre (Križevci, Sisak, Zabok) bit će objavljen naknadno.


Nastava na svim sveučilišnim studijima FOI-ja počinje u ponedjeljak 28. rujna 2020.