Skip to content Skip to navigation

Objavljen je natječaj za Erasmus+ razmjenu studenata u ak. godini 2018./19.

Objavljeno: 26.01.2018

Obavještavamo studente Fakulteta organizacije i informatike kako je Sveučilište raspisalo natječaj za odlazak na Erasmus+ studijski boravak u ak. godini 2018./19. (zimski i ljetni semestar). Rok za prijavu je 15. veljače 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu je na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja (KA103) raspisalo Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2018./2019.
 
 
Pozivamo sve studente FOI-ja zainteresirane za studijski boravak (razmjenu) da pažljivo pročitaju natječaj i prouče tablice i mogućnosti koje postoje za FOI, te da se za više informacija jave Uredu za međunarodnu suradnju FOI-ja (osobno na FOI 1, 1. kat, soba 56, mailom na international@foi.hr, telefonski na broj 042 390826), a za usporedbu i odabir studijskih programa i predmeta ECTS koordinatoru na FOI-ju doc. dr. sc. Igoru Balabanu (osobno na FOI 1, 3. kat, soba 107, mailom na igor.balaban@foi.hr, telefonski na broj 042 390832).
 
Studenti se prijavljuju isključivo za mjesta i područja koja je sklopio FOI.
 
U sklopu natječaja održat ćemo ERASMUS+ INFO TRIBINU – utorak, 6. veljače u 12 sati, FOI 1, Dvorana 3
 
Teme će biti:
  • Natječajna dokumentacija i važne informacije za prijavu
  • Partnerska sveučilišta i upoznavanje destinacija
  • Iskustva FOI erasmusovaca
  • Prednosti razmjene
  • Ostala pitanja i nedoumice
 
FOI rangira prijavljene studente prema unaprijed određenim kriterijima.
 
Rok za online prijavu (samo 1 prijava) i predaju papirnate dokumentacije Uredu za međunarodnu suradnju FOI-ja je 15. veljače 2018. godine (12 sati). Nepravodobno zaprimljene prijave se NEĆE razmatrati.