Skip to content Skip to navigation

Natječaj

Objavljeno: 29.11.2017

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i na radno mjesto jednog poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i na radno mjesto jednog poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, dva suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, jednog suradnika u području prirodnih znanosti i jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području prirodnih znanosti.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

  1. na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i na radno mjesto jednog poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti na određeno vrijeme, za razdoblje trajanja projekta IP-2014-09-3877 Internet stvari – okvir interoperabilnosti
  2. na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i na radno mjesto jednog poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znansoti, za grupu predmeta vezanih uz upravljanje informatičkim uslugama i IT menadžment na Katedri za razvoj informacijskih sustava
  3. dva suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na određeno vrijeme za razdoblje trajanja projekta “Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju poduzeća” na Katedri za razvoj informacijskih sustava
  4. jednog suradnika u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode
  5. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz statistiku na Katedri za kvantitativne metode

Prijavi na natječaj pristupnici  pod točkama  1. i 2.  dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Uvjet za radno mjesto poslijedoktoranda je doktorat znanosti u području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkama  3. – 5. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog  studija i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike pod točkom 3. je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 4,0 na diplomskoj razini studija.

Kriterij za pristupnike pod točkama 4. - 5.   je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 3,5  na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija.

Za radna mjesta pod točkom 3. - 5. provest će se psihološko testiranje.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.