Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Ana Kutnjak

Objavljeno: 16.05.2018

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili u području društvenih znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme za razdoblje trajanja projekta “Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju poduzeća” na Katedri za organizaciju, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Ana Kutnjak.

Temeljem članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekan Fakulteta daje sljedeću

 
OBAVIJEST
 
Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili u području društvenih znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme za razdoblje trajanja projekta “Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju poduzeća” na Katedri za organizaciju, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 15. svibnja 2018. godine, na navedeno radno mjesto odabrana Ana Kutnjak.
 
Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu.
 
Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
 
                                                                                                                                                       D E K A N:
                                                                                                                                           Prof. dr. sc. Neven Vrček