Skip to content Skip to navigation

Obavijest za studente diplomskih i doktorskog studija FOI-ja - ljetna škola NEMO 2023 u Beču

U razdoblju od 17. do 28. srpnja 2023. OMiLAB (Open Models Laboratory) na Sveučilištu u Beču organizira 9. NEMO ljetnu školu o konceptualnom modeliranju pod motom “Become a digital leader!”.

Ljetna škola NEMO traje dva tjedna, a održava se na Fakultetu računalnih znanosti Sveučilišta u Beču u organizaciji OMi LAB-a koji surađuje s FOI-jevim

Laboratorijem za upravljanje poslovnim procesima i digitalnu transformaciju.

Namijenjena je studentima diplomskih i doktorskih studija (mogu se prijaviti studenti diplomskih informatičkih studija i Ekonomike poduzetništva te studenti doktorskog studija na FOI-ju). Za sudjelovanje se dobiva 6 ECTS-a.

Više informacija potražite na stranici NEMO Summer School.

Trošak ljetne škole je 1000 EUR (uključuje troškove sudjelovanja, odnosno kotizaciju, smještaj, doručak i ručak). Studenti troškove pokrivaju sami, uz mogućnost sufinanciranja djela troškova od strane FOI-ja, što će biti definirano nakon iskaza interesa studenata.

Molimo studente koji su zainteresirani za sudjelovanje u ljetnoj školi NEMO u Beču da se najprije jave Uredu za međunarodnu suradnju FOI-ja (na international@foi.unizg.hr), najkasnije do 5. svibnja 2023. godine.

Kontakt za više informacija:
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
Ured za međunarodnu suradnju
Pavlinska 2, 42000 Varaždin
international@foi.hr
+385 42 390 826