Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Snježana Križanić, mag. inf.

Objavljeno: 21.04.2023

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na Katedri za razvoj informacijskih sustava (do povratka privremeno nenazočnog djelatnika), obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto odabrana Snježana Križanić, mag. inf.

Temeljem članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike, dekanica Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na Katedri za razvoj informacijskih sustava (do povratka privremeno nenazočnog djelatnika), obavještavamo Vas da je, odlukom Fakultetskog vijeća od 20. travnja 2023. godine, na navedeno radno mjesto odabrana Snježana Križanić, mag. inf.

 

Objavom rezultata natječaja na Web stranici Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                          D E K A N I C A:

                                                           Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v. r.