Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Valentina Kolačko, mag. oec.

Objavljeno: 23.11.2020

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz organizaciju i menadžment te organizacijsko ponašanje na Katedri za organizaciju (do povratka privremeno nenazočne djelatnice), obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto odabrana Valentina Kolačko, mag. oec.

Temeljem članka 32. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, dekanica Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz organizaciju i menadžment te organizacijsko ponašanje na Katedri za organizaciju (do povratka privremeno nenazočne djelatnice), obavještavamo Vas da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 19. studenog 2020. godine, na navedeno radno mjesto odabrana Valentina Kolačko, mag. oec.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                          D E K A N I C A:

 

                                                           Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v. r.