Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Lucija Žignić

Objavljeno: 18.10.2018

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) za područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanu uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Lucija Žignić.

Temeljem članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekan Fakulteta daje sljedeću

 

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) za područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanu uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 16. listopada 2018. godine, na navedeno radno mjesto odabrana Lucija Žignić.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu. Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

D E K A N:

Prof. dr. sc. Neven Vrček, v.r.