Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Iva Mavrek, mag. math.

Objavljeno: 21.10.2022

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Iva Mavrek, mag. math.

Temeljem članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekan Fakulteta daje sljedeću

 

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode, obavještavamo da je odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 20. listopada 2022. godine, na navedeno radno mjesto odabrana Iva Mavrek, mag. math.

 

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                          DEKANICA:

                                                           Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v. r.