Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Mihaela Laljek, mag. educ. math.

Objavljeno: 18.06.2019

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Mihaela Laljek, mag. educ. math.

Temeljem članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekan Fakulteta daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 17. lipnja 2019. godine, na navedeno radno mjesto odabrana Mihaela Laljek, mag. educ. math.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                          D E K A N:

                                                           Prof. dr. sc. Neven Vrček, v. r.