Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata - dr. sc. Zlatko Erjavec

Objavljeno: 25.02.2022

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor (m/ž) u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 20. siječnja 2022. godine, na navedeno radno mjesto odabran dr. sc. Zlatko Erjavec.

Temeljem članka 32. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekanica Fakulteta daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor (m/ž) u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 20. siječnja 2022. godine, na navedeno radno mjesto odabran dr. sc. Zlatko Erjavec.

Odluku Fakultetskog vijeća FOI-ja potvrdio je Senat Sveučilišta u Zagrebu dana 15. veljače 2022. godine.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

DEKANICA:

Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v.r.