Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Dijana Peras, mag. inf.

Objavljeno: 21.03.2022

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programsko inženjerstvo na Katedri za razvoj informacijskih sustava, obavještavamo vas da je na navedeno radno mjesto odabrana Dijana Peras, mag. inf.

 

Temeljem članka 32. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, dekanica Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programsko inženjerstvo na Katedri za razvoj informacijskih sustava, obavještavamo Vas da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 17. ožujka 2022. godine, na navedeno radno mjesto odabrana Dijana Peras, mag. inf.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                          D E K A N I C A:

                                                           Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v. r.