Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Barbi Svetec, mag. educ. philol. angl. et croat.

Objavljeno: 20.06.2022
Pisanje CV-a

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz upravljanje projektnim ciklusima, obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto odabrana Barbi Svetec, mag. educ. philol. angl. et croat.

Temeljem članka 32. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, dekanica Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz upravljanje projektnim ciklusima, obavještavamo Vas da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 14. lipnja 2022. godine, na navedeno radno mjesto odabrana Barbi Svetec, mag. educ. philol. angl. et croat.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

                                                                          D E K A N I C A:

                                                           Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v. r.