Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata

Objavljeno: 24.11.2017

Temeljem objavljenog natječaja za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, (m/ž) u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 21. studenoga 2017. godine, na navedeno radno mjesto odabran kandidat Damjan Klemenčić.

Temeljem članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekan Fakulteta daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta, (m/ž) u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 21. studenoga 2017. godine, na navedeno radno mjesto odabran kandidat Damjan Klemenčić.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

D E K A N:

Prof. dr. sc. Neven Vrček