Skip to content Skip to navigation

Natječaji za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2017./2018. (4. dio)

Objavljeno: 11.04.2017

Objavljeni su natječaji za studentske razmjene u zimskom ili ljetnom semestru ak. god. 2017./2018. u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene. Stipendije se nude za sveučilišta u Južnoj Koreji, Kini i Rusiji. Rokovi za prijave su krajem travnja.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje natječaje za studentske razmjene u ak. god. 2017./2018. u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene.

Pozivamo studente Fakulteta organizacije i informatike da prouče mogućnosti koje postoje za studiranje izvan Europe te da se za više informacija i razgovor jave Uredu za međunarodnu suradnju FOI-ja (osobno na FOI1, 1. kat, soba 56, e-mailom na international@foi.hr ili telefonski na 042 390 826).

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u zimskom ili ljetnom semestru 2017./2018. na partnerskom sveučilištu Chonnam National University (Južna Koreja). 
Rok za prijave: 28. travnja 2017.

Natječaj - Chonnam National University

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima preddiplomskih  studija Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u zimskom ili ljetnom semestru 2017./2018. na partnerskom sveučilištu City University of Hong Kong.  
Rok za prijave: 28. travnja 2017.

Natječaj - City University of Hong Kong

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih  studija Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u zimskom ili ljetnom semestru 2017./2018. na partnerskom sveučilištu u Sankt Petersburgu. 
Rok za prijave: 28. travnja 2017.

Natječaj - Sveučilište u Sankt Petersburgu