Skip to content Skip to navigation

Natječaj za sudjelovanje na Smotri Sveučilišta

Objavljeno: 22.09.2016

Centar za podršku studentima i razvoj karijera Fakulteta organizacije i informatike objavljuje Natječaj za sudjelovanje studenata na Smotri Sveučilišta u Zagrebu.

Želite aktivno sudjelovati u organizaciji i pripremi promocije Fakulteta na Smotri Sveučilišta u Zagrebu? Spremni ste provesti tri dana na Smotri gdje ćete biti posvećeni promotivnim aktivnostima FOI-ja i ostvariti doprinos u osmišljavanju promotivnih materijala, aktivnosti, zabavnog i interaktivnog sadržaja, vizualnog predstavljanja Fakulteta te ostalih dinamičnih aktivnosti? Prijavite se!

Pozivamo sve zainteresirane studente da se prijave za sudjelovanje na Smotri Sveučilišta u Zagrebu od 17. do 19. studenog 2016. godine.

Centar za podršku studentima i razvoj karijera Fakulteta organizacije i informatike objavljuje Natječaj za sudjelovanje studenata na Smotri Sveučilišta u Zagrebu.

Uvjeti koje studenti moraju ispunjavati kako bi sudjelovali na predstavljanju Fakulteta na Smotri Sveučilišta u Zagrebu su:

  • da su redovni studenti druge ili treće godine preddiplomskog, odnosno prve ili druge godine diplomskog studija Fakulteta bez obzira na smjer studija,
  • da su spremni aktivno sudjelovati u organizaciji i pripremi promocije Fakulteta na Smotri,
  • da su spremni u periodu od 17. - 19. studenog provesti tri dana na Smotri Sveučilišta u Zagrebu gdje će biti posvećeni promotivnim aktivnostima Fakulteta,
  • da su u zadanom vremenskom roku predali motivacijsko pismo u Dekanat tajnici Dekana (prvi kat, FOI 1) u kojem obrazlažu razloge zbog kojih bi trebali biti odabrani za studente promotore, te navode smjer i godinu studija te kontakt podatke.

Prijave bez ispunjenih zahtijevanih uvjeta neće se uzimati u obzir.

Kod popunjavanja motivacijskog pisma, preporučamo da razmislite koji bi bio Vaš jedinstveni doprinos ovogodišnjem sudjelovanju Fakulteta na Smotri? Koje ideje imate? Kako biste privukli srednjoškolce da upišu FOI? S čime biste ih oduševili? Razmislite i opišite vaše ideje!

Rok za prijavu na Natječaj (predaja motivacijskog pisma) je utorak 27. rujan 2016. do 15 sati. Motivacijsko pismo potrebno je predati potpisano u zatvorenoj omotnici i dostaviti u Dekanat te predati tajnici Dekana.

Zaprimljene prijave razmotrit će povjerenstvo sastavljeno od članova tima za koordinaciju Smotre te s užim krugom kandidata obaviti razgovor. U skladu s potrebama, među kandidatima će biti odabrani studenti informatičkih smjerova te studenti ekonomskog smjera preddiplomskog, odnosno diplomskog studija Fakulteta.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti osobno obaviješteni.

Za sva pitanja u vezi Natječaja možete se obratiti osobno u Centru za podršku studentima i razvoj karijera ili na e-mail: cpsrk@foi.hr, a kako je predstavljanje izgledalo prošle godine pogledajte na ovom linku.

Sretno, veselimo se Vašim prijavama! J
- CPSRK tim