Skip to content Skip to navigation

Natječaj za radno mjesto Vodeći stručnjak

Objavljeno: 13.09.2018
Aktivan do:
27.09.2018

Fakultet organizacije i informatike objavljuje Natječaj za radno mjesto VODEĆI STRUČNJAK na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“– 1 IZVRŠITELJ  na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta uz probni rok od 3 mjeseca uz mogućnost nastavka radnog odnosa nakon završetka projekta.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN
PAVLINSKA 2
VARAŽDIN

 

Objavljuje

 

NATJEČAJ

 

Za radno mjesto VODEĆI STRUČNJAK na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“– 1 IZVRŠITELJ  na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta uz probni rok od 3 mjeseca uz mogućnost nastavka radnog odnosa nakon završetka projekta

Uvjeti:

 • Završen sveučilišni dodiplomski  odnosno diplomski studij informatike ili računarstva
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • 7 godina radnog staža na sličnim projektima ili četiri godine nakon stjecanja doktorata znanosti
 • Iskustvo i aktivno sudjelovanje na znanstvenim, stručnim i drugim projektima;
 • Vođenje skupina stručnjaka na projektima i koordiniranje svih skupina na projektima;
 • Specifična znanja prema zahtjevima projekta

Dodatna potrebna znanja:

 • Napredno znanje programskih jezika: PHP, JavaScript
 • Osnovno znanje programskih jezika: Java, Python
 • Rad s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL
 • Napredno znanje HTML-a i CSS-a
 • Poznavanje rada s GIT-om
 • Minimalno dvogodišnje iskustvo u radu s nekim od web razvojnih okvira (npr. Symfony, Laravel, Django)
 • Poželjno poznavanje rada u nekom od JavaScript razvojnih okvira (Vue.js, ReactJS, Angular,…)
 • Poželjno iskustvo u razvoju aplikacija iz područja analize velikih skupova podataka i/ili strojnog učenja
 • Poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis koji dokazuje posjedovanje traženih znanja
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

Dokumenti se uz prijavu podnose u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin s naznakom NATJEČAJ ZA VODEĆEG STRUČNJAKA na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovorui dodatnoj provjeri znanja -testiranju.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

NARODNE NOVINE