Skip to content Skip to navigation

Natječaj - Viši stručni suradnik - Programer

Objavljeno: 04.10.2018
Aktivan do:
18.10.2018

Fakultet organizacije i informatike objavljuje Natječaj za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK - PROGRAMER radno mjesto I. vrste na projektu "Korisničko iskustvo budućnosti" - 1 IZVRŠITELJ.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN
PAVLINSKA 2
VARAŽDIN

Objavljuje

NATJEČAJ

Za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK  (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja)– PROGRAMER radno mjesto I. vrste na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“– 1 IZVRŠITELJ  na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta uz probni rok od 3 mjeseca

Uvjeti:

- završen sveučilišni  dodiplomski  odnosno diplomski studij informatike ili računarstva     
- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

Dodatna potrebna znanja:

  • Osnovno poznavanje rada u baremjednom odsljedećihprogramskih jezika: Java, PHP, JavaScript
  • poznavanje rada s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL
  • poželjno poznavanje nekih od web razvojnih okvira
  • poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice).

Dokumenti se uz prijavu podnose u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin s naznakom «NATJEČAJ ZA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA - PROGRAMERAna projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije““.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovorui dodatnoj provjeri znanja - testiranju.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.


NARODNE NOVINE