Skip to content Skip to navigation

Natječaj - viši stručni suradnik - programer

Objavljeno: 11.05.2018

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik - programer radno mjesto I. vrste na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta uz probni rok od 3 mjeseca.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike Varaždin

Varaždin

Objavljuje

NATJEČAJ

za radno mjesto viši stručni suradnik - programer radno mjesto I. vrste na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta uz probni rok od 3 mjeseca.

Uvjeti:

- završen sveučilišni  dodiplomski  odnosno diplomski studij informatike ili računarstva

- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

Dodatna potrebna znanja:

  • poznavanje programskih jezika: Java, PHP, JavaScript
  • poznavanje rada s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL
  • poželjno poznavanje nekih od web razvojnih okvira
  • poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice).

Dokumenti se uz prijavu podnose u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin s naznakom "NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“".

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru i dodatnoj provjeri znanja - testiranju.

Za radna mjesta po ovom natječaju provest će se psihološko testiranje.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.