Skip to content Skip to navigation

Natječaj - voditelj računovodstva

Objavljeno: 08.07.2022

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin objavljuje Natječaj za radno mjesto položaj I. Vrste -  rukovoditelj pododsjeka u područnoj službi – voditelj računovodstva – 1 izvršitelj  na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca.

 

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike Varaždin

Pavlinska 2

Varaždin

Objavljuje

 

Natječaj 

Za radno mjesto položaj i. Vrste -  rukovoditelj pododsjeka u područnoj službi – voditelj računovodstva – 1 izvršitelj  na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca

Uvjeti:

  • položaj I. vrste (završen dodiplomski (VSS) ili diplomski studij ekonomskog usmjerenja)
  • dvije godine radnog iskustva na računovodstvenim poslovima

Uz opće uvjete kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • Poželjno iskustvo u proračunskom računovodstvu
  • Poželjno iskustvo u projektnom računovodstvu, financijskom praćenju i izvještavanju na međunarodnim i /ili nacionalnim linijama
  • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • Poznavanje rada na računalu
  • Sklonost timskom radu i komunikativnost.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice).

Dokumenti se uz prijavu podnose u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin s naznakom «NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POLOŽAJ I. VRSTE  - RUKOVODITELJ PODODSJEKA U PODRUČNOJ SLUŽBI – VODITELJ RAČUNOVODSTVA“.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru i prema potrebi testiranju.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.