Skip to content Skip to navigation

Natječaj

Objavljeno: 27.11.2017

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja) – PROGRAMER radno mjesto I. vrste na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“ – 1 IZVRŠITELJ  na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta uz probni rok od 3 mjeseca.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN

PAVLINSKA 2

VARAŽDIN

Objavljuje

NATJEČAJ

Za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja) – PROGRAMER radno mjesto I. vrste na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“ – 1 IZVRŠITELJ  na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta uz probni rok od 3 mjeseca

Uvjeti:

 • završen sveučilišni  dodiplomski  odnosno diplomski studij informatike ili računarstva
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

Dodatna potrebna znanja:

 • Napredno poznavanje programskih jezika PHP, JavaScript
 • Osnovno poznavanje programskih jezika: Java, Python
 • Poznavanje rada s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL
 • Napredno znanje HTML-a i CSS-a
 • Minimalno dvogodišnje iskustvo s radom u nekim od web razvojnih okvira (npr. Symfony, Laravel, Django)
 • Poznavanje rada s nekim od popularnijih CMS-a (npr. Drupal, WordPress)
 • Poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis koji dokazuje posjedovanje traženih znanja
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice).

Prijave na natječaj s kopijom tražene dokumentacije o uvjetima podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin s naznakom «NATJEČAJ ZA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije““.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru i dodatnoj provjeri znanja - testiranju.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.