Skip to content Skip to navigation

Natječaj - stručni suradnik - CPSRK

Objavljeno: 24.02.2023

Fakultet organizacije i informatike objavljuje natječaj za radno mjesto I. vrste - STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme od 6 mjeseci s polovicom punog radnog vremena u Centru za podršku studentima i razvoj karijera.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN

PAVLINSKA 2

VARAŽDIN
 

Objavljuje

 

NATJEČAJ

 

Za radno mjesto I. vrste - STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme od 6 mjeseci s polovicom punog radnog vremena u Centru za podršku studentima i razvoj karijera

Uvjeti:

završen dodiplomski (VSS) ili diplomski studij društvenog usmjerenja

aktivno znanje engleskog jezika

iskustvo rada u timu

Dodatna potrebna znanja:

prezentacijske, organizacijske i komunikacijske vještine

poznavanje rada na računalu (CMS, MS Office, društveni mediji, alati za e-učenje, alati za upravljanje znanjem)

poželjno iskustvo u organiziranju i vođenju karijernih i soft skills radionica, u organiziranju i podršci (organiziranja) studentskih inicijativa i aktivnosti te iskustvo u koordinaciji suradnje s poslovnim sektorom kroz rad centara za podršku studentima i razvoj karijera na visokim učilištima.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi
 

Dokumenti se uz prijavu podnose u originalu ili fotokopiji.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama u elektroničkom obliku na adresu e-pošte: natjecaji@foi.unizg.hr s naznakom „NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA - Centar za podršku studentima i razvoj karijera-polovica punog radnog vremena“.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.