Skip to content Skip to navigation

Natječaj

Objavljeno: 02.02.2018

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i na radno mjesto jednog poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znansoti, za grupu predmeta vezanih uz programsko inženjerstvo i zemljopisne informacijske sustave na Katedri za razvoj informacijskih sustava jednog suradnika u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

  1. na radno mjesto I. vrste - u suradničko zvanje i na radno mjesto jednog poslijedoktoranda u području društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znansoti, za grupu predmeta vezanih uz programsko inženjerstvo i zemljopisne informacijske sustave na Katedri za razvoj informacijskih sustava
  2. jednog suradnika u području prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode

Prijavi na natječaj pristupnici  pod točkom  1.  dužni su priložiti: životopis s podacima o     školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis        radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Uvjet za radno mjesto poslijedoktoranda je doktorat znanosti u području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkom  2. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog  studija i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike pod točkom 2. je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 3,5 na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Za radno mjesto pod točkom 2. provest će se psihološko testiranje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.