Skip to content Skip to navigation

Natječaj

Objavljeno: 06.11.2017

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje  i radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž) i 2. tri suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta, (m/ž).

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje  i radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž) za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, za grupu predmeta vezanu uz operacijske sustave, mreže računala i arhitekturu računalnih sustava na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo

2. tri suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta, (m/ž) u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“ na Katedri za razvoj informacijskih sustava

Prijavi na natječaj pristupnici  pod točkom  1. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkom  2. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog  studija i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike pod točkama 2.  je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 4,0 na diplomskoj razini studija.

Za radna mjesta pod točkom 2. provest će se psihološko testiranje.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.