Skip to content Skip to navigation

Natječaj

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž) za područje prirodnih znanosti, polje matematike, te natječaj za tri docenta (m/ž) u područjima društvenih znanosti u polju informacijske i komunikacijske znanosti za grupe predmeta vezanih uz umjetnu inteligenciju, poslovne procese i modeliranje poslovnih procesa te programiranje.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Varaždin 

raspisuje

N A T J E Č A J 

za izbor

 • za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje  i radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž) za područje prirodnih znanosti, polje matematike, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode
 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i radno mjesto docenta (m/ž) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanih uz umjetnu inteligenciju na Katedri za razvoj informacijskih sustava
 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i radno mjesto docenta (m/ž) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanih uz poslovne procese i modeliranje poslovnih procesa na Katedri za razvoj informacijskih sustava
 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i radno mjesto docenta (m/ž) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanih uz programiranje na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti
 • Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

  Prijavi na natječaj pristupnici  su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

  Prilikom prijave na natječaj pristupnici pod točkom 2. – 4. sačinjavaju opću prijavu temeljem odgovarajućih zakonskih akata a uz nju prilažu i dodatnu tablicu s pokazateljima, u kojima kategoriziraju svoj dosadašnji rad sukladno Instruktivnim pokazateljima koji služe kao preporuka članovima povjerenstava, odnosno Fakultetskom vijeću prilikom donošenja odluka o izboru na radno mjesto u znanstveno nastavnom zvanju docenta, a koji se nalaze na poveznici http://www.foi.unizg.hr/Instruktivni-pokazatelji-koji-sluze-kao-preporuka-clanovima-povjerenstava-odnosno-Fakultetskom-vijecu-prilikom-donosenja-odluka-o-izboru-na-radno-mjesto-u-znanstveno-nastavnom-zvanju-docenta

  Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.