Skip to content Skip to navigation

Nastupno predavanje - Marcel Maretić

Objavljeno: 11.01.2018

Dana 22. siječnja 2018. godine u sklopu redovite nastave u dvorani 1 Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, s početkom u 12:00 sati bit će održano nastupno predavanje dr. sc. Marcela Maretića na temu „Homogeni sustavi linearnih jednadžbi".

U skladu s Odlukom Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 5. listopada 2005. godine

O  G  L  A  Š  A  V  A  M

da će dana 22. siječnja 2018. godine u sklopu redovite nastave u dvorani 1 Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2,  s početkom u 12:00 sati biti održano

NASTUPNO PREDAVANJE 

dr. sc. MARCELA MARETIĆA

predloženika za izbor u znanstveno nastavno zvanje DOCENTA za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika:

HOMOGENI SUSTAVI LINEARNIH JEDNADŽBI

Nastupno predavanje održat će se pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, predsjednik
  2. Izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, član
  3. Prof. dr. sc. Zvonimir Šikić, član

te nastavnicima i studentima Fakulteta organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu.