Skip to content Skip to navigation

Nastupno predavanje - Andreja Antolić Petak

Objavljeno: 29.03.2018

Dana 24. travnja 2018. godine u sklopu redovite nastave u dvorani 8 Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, s početkom u 16:00 sati bit će održano nastupno predavanje Andreje Antolić Petak na temu „Geld: seine Geschichte, Formen und Aufgaben".

U skladu s Odlukom Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 5. listopada 2005. godine

OGLAŠAVAM

da će dana 24. travnja 2018. godine u sklopu redovite nastave u dvorani 8 Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, s početkom u 16:00 sati biti održano

 

NASTUPNO PREDAVANJE 

ANDREJE ANTOLIĆ PETAK

 

predloženice za izbor u naslovno nastavno zvanje PREDAVAČICE za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija:

GELD: SEINE GESCHICHTE, FORMEN UND AUFGABEN

Nastupno predavanje održat će se pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Slađan Turković, predsjednk
  2. Doc. dr. sc. Aleksandra Ščukanec, članica
  3. Antonela Konjevod, viša lektorica, članica

te nastavnicima i studentima Fakulteta organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu.

 

                                                         DEKAN:

                                                                                                          Prof. dr. sc. Neven  Vrček