Skip to content Skip to navigation

Nastupno predavanje - Jelena Gusić

Objavljeno: 28.09.2020

Dana 6. listopada 2020. godine, u sklopu redovite nastave iz predmeta Statistička analiza podataka na Fakultetu organizacije i informatike, preko sustava za nastavu na daljinu, s početkom u 14:15 sati bit će održano natupno predavanje Jelene Gusić, mag. math., predloženice za izbor u nastavno zvanje PREDAVAČICE za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz statistiku.

U skladu s Odlukom Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 5. listopada 2005. godine

OGLAŠAVAM

da će dana 6. listopada 2020. godine u sklopu redovite nastave iz predmeta Statistička analiza podataka na Fakultetu organizacije i informatike, preko sustava za nastavu na daljinu, s početkom u 14:15 sati biti održano

NASTUPNO PREDAVANJE 

JELENE GUSIĆ, mag. math.

predloženice za izbor u nastavno zvanje PREDAVAČICE za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz statistiku.

VIZUALIZACIJA I DESKRIPTIVNA ANALIZA KVALITATIVNIH PODATAKA

Nastupno predavanje održat će se pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Diana Šimić, predsjednica
  2. Izv. prof. dr. sc. Zlatko Erjavec, član
  3. Prof. dr. sc. Anamarija Jazbec, članica

te nastavnicima i studentima Fakulteta organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu.

Nastupnom predavanju moći će se pristupiti putem Web poveznice.

 

                                                                                                         D E K A N I C A :

                                                                                           Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep