Skip to content Skip to navigation

Nastupno predavanje

Objavljeno: 02.10.2017

Dana 26. listopada 2017. godine u sklopu redovite nastave u dvorani 7 Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, s početkom u 12:15 sati bit će održano nastupno predavanje dr. sc. Darka Andročeca na temu „Izrada prototipa kod projektiranja informacijskih sustava".

U skladu s Odlukom Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 5. listopada 2005. godine

O  G  L  A  Š  A  V  A  M

da će dana 26. listopada 2017. godine u sklopu redovite nastave u dvorani 7 Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2,  s početkom u 12:15 sati biti održano

NASTUPNO PREDAVANJE 

dr. sc. DARKA ANDROČECA

predloženika za izbor u znanstveno nastavno zvanje DOCENTA za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti:

IZRADA PROTOTIPA KOD PROJEKTIRANJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Nastupno predavanje održat će se pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Izv.prof.dr.sc. Ruben Picek, predsjednk
  2. Prof.dr.sc. Neven Vrček, član
  3. Prof.dr.sc. Vesna Bosilj Vukšić, članica

te nastavnicima i studentima Fakulteta organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu.

D  E  K  A  N :       

Prof.dr.sc. Neven  Vrček