Skip to content Skip to navigation

Mogućnost ostvarenja horizontalne mobilnosti za studente FOI

Objavljeno: 15.09.2020

Poštovane studentice i studenti, podsjećamo vas da temeljem odredbi članka 29. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu studenti imaju mogućnost ostvarenja prava na horizontalnu mobilnost unutar Sveučilišta.

Horizontalna mobilnost podrazumijeva upis predmeta u okviru drugih sveučilišnih studija (studijskih programa) Sveučilišta u Zagrebu, pod uvjetom da se taj predmet ne izvodi na studiju Fakulteta organizacije i informatike, te da se na FOI upisuju kao izborni predmet.

Kako bi studenti ostvarili pravo na horizontalnu mobilnost, dužni su, prije upisa u semestar u kojem planiraju ostvariti mobilnost, kontaktirati ECTS koordinatoricu na FOI (Doc. dr. sc. Martina Tomičić Furjan) te u dogovoru s njom, poštujući propisanu proceduru, odabrati studijski program i predmet kojim će mobilnost ostvariti.

U nastavku objavljujemo Proceduru te Obrazac za upis i provedbu horizontalne mobilnosti.