Skip to content Skip to navigation

Objavljen je natječaj za odlazak na Erasmus+ stručnu praksu u ljetnom semestru 2020./21.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2020./21. Uz dosadašnju “klasičnu” fizičku mobilnost, ovaj natječaj donosi i neke nove mogućnosti poput kombinirane (“blended”) i virtualne mobilnosti. Rok za prijavu je 15. travnja 2021. 

Drugi krug natječaja namjenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele započeti u periodu od 01.02. do 30.07.2021. godine.

Poveznica na Natječaj na stranicama Sveučilišta u Zagrebu: NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu ostavlja otvorenu mogućnost prijave na Natječaj kroz dulji vremenski period, do 15.04.2021. godine. Natječaj će biti otvoren čak 6 mjeseci s mogućnošću ranijeg zatvaranja ukoliko se ranije potroše predviđena financijska sredstva.

Datum polaska na praksu ovisit će o datumu dostave prijavne dokumentacije, a povezanost rokova prijave i termina početka mobilnosti pogledajte u tablici:

Datum dostave prijavne dokumentacije

Najraniji mogući polazak na praksu

do 30.11.2020.

01.02.2021.

do 31.12.2020.

01.03.2021.

do 31.01.2021.

01.04.2021.

do 28.02.2020.

01.05.2021.

do 31.03.2020.

01.06.2021.

do 15.04.2020.

01.07.2021.

Izvor: Upute Sveučilišta u Zagrebu

Završetak mobilnosti je najkasnije 30.09.2021. (kraj akademske godine 2020./21.)

Vrste Erasmus+ stručne prakse koje studenti mogu ostvariti su:

  1. Fizička mobilnost na stranoj instituciji
  2. Kombinirana ili blended mobilnost – kombinacija fizičke i virtualne mobilnosti
  3. Virtualna ili online mobilnost

Ovaj krug Natječaja u usporedbi s prošlima donosi značajne promjene i nadopune (nove vrste stručne prakse, dostava dokumentacije elektroničkim putem, duži rok prijave i dr). Molimo zainteresirane studente da s razumijevanjem i pažnjom pročitaju detaljne upute Sveučilišta u Zagrebu.

Napomena:

Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja će ovaj četvrtak, 5. studenoga u 13 sati, održati VIRTUALNU INFO TRIBINU na koj će predstaviti ovaj Natječaj te Erasmus+ praksu općenito. Pozivamo studente da nam se priključe putem ove poveznice: https://bbb.foi.hr/b/iza-g4h-667

 

Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja

international@foi.unizg.hr

+385 42 390 826