Skip to content Skip to navigation

IN MEMORIAM PROF. DR. SC. FRANJO RUŽA (1931. – 2017.)

Objavljeno: 14.11.2017

Dana 13. studenog 2017. godine napustio nas je dr. sc. Franjo Ruža, profesor, kolega, prijatelj i jedan od utemeljitelja Fakulteta organizacije i informatike. 

FRANJO RUŽA rođen je 26. listopada 1931. godine u Svetom Roku (danas Novo Selo Rok) u Međimurskoj županiji. Nižu gimnaziju završio je u Čakovcu, a maturirao je na Ekonomskoj školi u Čakovcu 1950. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1958. godine. Doktorirao je 1973. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu obranom doktorske disertacije pod naslovom «Utjecaj uvjeta privređivanja na rezultate i uspješnost poslovanja poduzeća konzervne industrije središnje Hrvatske». Mentor mu je bio prof. dr. Franjo Krajčević.

Nakon završetka srednje škole zaposlio se u gospodarstvu, zatim u državnoj upravi, pa u srednjoj školi, a posljednjih četrdeset godina radio je kao visokoškolski nastavnik, sve do umirovljenja.

Na Višoj ekonomskoj školi u Varaždinu radio je kao profesor od 1962. do 1974. godine, kada je Viša ekonomska škola prerasla u Fakultet organizacije i informatike Varaždin. Za sveučilišnog profesora u zvanju izvanrednog profesora izabran je 1974. godine, a za redovitog profesora biran je 1980. te ponovno 1986. godine. U trajno zvanje redovitog profesora  izabran je 1999. godine. Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 14. lipnja 2005. godine izabran je u  počasno zvanje professor emeritus zbog posebnih zasluga za napredak i razvitak Sveučilišta u Zagrebu te za međunarodno priznatu nastavnu i znanstvenu izvrsnost.

Tijekom četrdesetogodišnjega rada kao visokoškolski nastavnik obavljao je više raznih dužnosti. Za direktora Više ekonomske škole Varaždin izabran je u studijskoj godini 1969./1970. te ponovno u svibnju 1974. godine, s ciljanom zadaćom da radi na  prerastanju Više ekonomske škole u Fakultet organizacije i informatike Varaždin. To je i ostvario, pa ga se opravdano smatra osnivačem Fakulteta. U više navrata biran je za dekana Fakulteta.

Posebnu pažnju zaslužuje njegov mentorski rad te obrazovanje brojnih diplomanata, magistara i doktora znanosti. 

Bio je voditelj više znanstvenih skupova i savjetovanja. Pripremajući proslavu 800. obljetnice grada Varaždina, u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Grada, odlučeno je da prof. F. Ruža vodi taj veliki projekt koji se pripremao tri godine. Tada je imenovan predsjednikom Organizacijskog odbora znanstvenoga skupa, posvećenog 800. obljetnici grada Varaždina.

Rezultat tog trodnevnog znanstvenog skupa (s više od sedamdeset referata) bilo je opsežno djelo «Varaždinski zbornik 1181-1981.» (opsega 686 stranica enciklopedijskoga formata), koje se s pravom naziva enciklopedijom Varaždina. Upravo iz te njegove suradnje s HAZU došlo je do osnivanja Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu. Odlukom Predsjedništva Akademije prof. Ruža imenovan je ravnateljem toga Zavoda. Na toj je dužnosti bio od početka rada Zavoda 1983. godine pa sve do 1993. godine, kada je zbog bolesti morao napustiti taj posao te se posvetio svom profesorskom pozivu. U Zavodu je ostao članom Znanstvenoga vijeća.

Pet godina bio je predsjednik Organizacijskog odbora poznatog glazbenog festivala, Varaždinskih baroknih večeri, a deset godina ostao je članom toga Odbora.

Više je vrsta projekata na kojima je radio. To su projekti koje je financiralo Ministarstvo znanosti, projekti na kojima je radio u Zavodu HAZU i projekti za potrebe gospodarstva. Radio je i na projektima koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. U Zavodu za znanstveni rad HAZU zajedno s akademikom Androm Mohorovičićem više je godina vodio projekt Stvaralački potencijal u funkciji društvenog razvoja sjeverozapadne Hrvatske.

Jedan je od triju osnivača Rotary kluba Varaždin, a u jednom mandatu bio je predsjednik Kluba. Preko Kluba osigurao je pomoć i financiranje mnogim studentima (naročito za studije u inozemstvu).

Njegove svestrane aktivnosti u znanstvenom, kulturnom i društvenom djelovanju, uz redovito obavljanje svojih profesorskih dužnosti, posljednjih je godina morao znatno smanjiti, što je uvjetovano njegovim zdravljem.

Dobitnik je više odličja, priznanja i zahvala državnih, županijskih, gradskih i drugih asocijacija, od kojih se izdvajaju: „Nagrada 8. svibnja“ Općine Varaždin (danas nagrada Grada Varaždina), „Priznanje zaslužnom profesoru Sveučilišta u Zagrebu“, „Medalja Varaždinskih baroknih večeri“, „Spomenica domovinske zahvalnosti“ odlukom predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana, „Red hrvatskog pletera“ odlukom predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana, „Nagrada za životno djelo Grada Varaždina“ (to je prva nagrada za životno djelo u Varaždinu).

Na kraju valja istaknuti kako je Franjo Ruža u svom dugogodišnjem radu i stvaralaštvu dao velik doprinos znanosti, gradu Varaždinu te društvu u cjelini i teško nam je shvatiti da ga nema više među nama.

Prof. dr. sc. Stjepan Dvorski

Fakultet organizacije i informatike Varaždin

Sveučilište u Zagrebu 

Ravlić, P.; Portret znanstvenika - povodom 80. godišnjice života i 30. godišnjice doktorata profesora emeritusa Franje Ruže