Skip to content Skip to navigation

Fakultet orgnizacije i informatike pridružio se inicijativi za HR-OOZ

HR-OOZ logotipovi organizacija

Fakultet organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu potpisao je 20. rujna 2021. godine Sporazum Inicijative za HR-OOZ te je time postao 19. članica Inicijative. Inicijativu čini skup dionika sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj koji su predvodnici u stvaranju preduvjeta za implementaciju, ostvarivanje i promociju otvorene znanosti u Republici Hrvatskoj. U Vijeće Inicijative kao predstavnici FOI-a imenovani su prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, dekanica, u funkciji člana Vijeća  i izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, prodekan za znanost, projekte i međunarodnu suradnju, u funkciji zamjenika člana Vijeća.

Izvor: srce.unizg.hr

Zajedno s nacionalnim strateškim projektom Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO), koji će uspostaviti računalni i podatkovni oblak kao osnovu nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture, ova inicijativa činit će tzv. yin-yang model ostvarivanja okruženja za otvorenu znanost u Hrvatskoj. Ovaj model, zastupljen u strateškom programu Europskog oblaka za otvorenu znanost (EOSC) polazi od činjenice da je e-infrastruktura relevantna i funkcionalna jedino ako sadrži podatke te da podaci bez adekvatne e-infrastrukture ne mogu biti iskorišteni u svom punom potencijalu. Riječ je o uzajamnom odnosu u kojem jedno bez drugoga ne može opstati, te je jedan od temelja na kojem se stvara Europski oblak za otvorenu znanost (European Open Science Cloud - EOSC).

Hrvatskoj je potreban nacionalni oblak za otvorenu znanost kako bi usluge, servisi i resursi bili uključeni u EOSC te time postali pronalažljivi, dostupni, interoperabilni i ponovno upotrebljivi na europskoj razini što je jedan od razloga zbog kojeg je pokrenuta inicijativa za HR-OOZ.

U svojim nastojanjima HR-OOZ polazi od zajedničke želje da se u Hrvatskoj gradi moderan, kvalitetan, međunarodno relevantan i kompetitivan sustav znanosti utemeljen na načelima otvorene znanosti koji je usklađen i povezan s Europskim istraživačkim prostorom i relevantnim europskim inicijativama.

Više o Inicijativi za HR-OOZ, kriterijima za pristupanje i njezinim trenutnim članicama može se pronaći na web stranicama Inicijative za HR-OOZ.