Skip to content Skip to navigation

Edukacije iz e-učenja na FOI-ju

Objavljeno: 07.09.2020

Na Fakultetu organizacije i informatike će prije početka nove akademske godine, tijekom rujna 2020., biti održane online radionice na različite teme iz područja e-učenja, a s ciljem razmjene znanja i podizanja kvalitete predmeta te kompetencija naših nastavnika.

Radionice će održati nastavnici FOI-ja te vanjski suradnici prema sljedećem rasporedu:

 

Utorak, 8.9. u 11 sati, online (45 min)

PREDAVANJE 1: Kako upotrijebiti obrnutu učionicu u nastavi na daljinu?

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak

 

Utorak, 8.9. u 12 sati, online (45 min)

PREDAVANJE 2: Kako osmisliti metode vrednovanja da budu smislene u nastavi na daljinu?

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak

 

Srijeda, 9.9. u 11 sati, online (45 min)

PREDAVANJE 3: Kako otkriti plagijarizam u studentskim radovima?

Dr. sc. Matija Novak

 

Četvrtak, 10.9. u 12 sati, online (45 min)

PREDAVANJE 4: Emergency remote teaching

Prof. dr. sc. Goran Bubaš

 

Petak, 11.9. u 11 sati, ponedjeljak, 14.9. u 14 sati, četvrtak, 17.9. u 9 sati, online, (140 min)

RADIONICA 1: ABC dizajn nastave

Dr. sc. Sandra Kučina Softić, Tona Radobolja (Centar za e-učenje, Sveučilište u Zagrebu)

 

Utorak, 15.9. u 10 sati i petak, 18.9. u 10 sati, računalne učionice FOI 1 (180 min)

RADIONICA 2: Programirano učenje

Izv. prof. dr. sc. Igor Balaban, Dr. sc. Miran Zlatović, Aleksandra Sobodić, mag. inf.

RADIONICA 3: Implementacija online ispita

Doc. dr. sc. Nikola Kadoić, Matija Šajn, mag. inf.

 

Primjeri dobre prakse e-učenja na FOI-u

Suradnja i izvođenje e-predmeta

 

ponedjeljak, 14.9.2020., 10:00-12:20h

Differ - chatbot za komunikaciju sa studentima

Antonela Čižmešija, mag. inf.

Kako motivirati studente za rad u virtualnim međunarodnim timovima: Primjeri iz prakse

Izv. prof. dr. sc. Violeta Vidaček-Hainš

Izrada sažetih videolekcija kao nadomjestak za fizički održane laboratorijske vježbe

Elvis Popović, mag. inf.

Neiskorišteni potencijali e-učenja

Prof. dr. sc. Božidar Kliček

 

Igrifikacija i online provjere znanja

 

srijeda 16.9.2020., 10:00-12:20h

ClassCraft - primjer uvođenja elemenata igre u predmet

Izv. prof. dr. sc. Markus Schatten, Dr. sc. Bogdan Okreša Đurić

Izrada online testova s primjerima zadataka

Mr. sc. Tanja Šeštanj Perić

Iskustva s korištenjem safe exam opcije u pregledniku

Prof. dr. sc. Diana Šimić

Provjera plagiranja domaćih zadaća upotrebom sustava MOSS

Elvis Popović, mag. inf.