Skip to content Skip to navigation

AIESEC organizirao prvu online nacionalnu konferenciju za svoje članove

Objavljeno: 27.05.2020

Tijekom trodnevnih radionica i predavanja članovi AIESEC-a imali su priliku učiti o strategijama digitalnog marketinga, prodajnim i komunikacijskim vještinama te kako biti uspješan i moderan lider.

Nacionalna konferencija AIESEC-a u Hrvatskoj jedinstven je događaj koji organizira nacionalni tim AIESEC-a u Hrvatskoj za sve članove; održava se dva puta godišnje i daje mogućnost svim članovima da se okupe na jednom mjestu, upoznaju međusobno, upoznaju alumnije, razmjenjuju ideje, mišljenja, znanja i iskustva.

No, ovoga puta, suočen s COVID-19, AIESEC se morao prilagoditi situaciji te se po prvi puta održala online nacionalna konferencija (National Training Seminar) čiji cilj je bio edukacija članova o vještinama i znanjima potrebnih za rad u organizaciji te poticanje mladih na liderstvo.

National Training Seminar održao se tijekom tri dana 8., 9. i 10. svibnja preko Zoom-a na kojem je prisustvovalo 100 delegata iz 4 lokalna odbora: Osijeka, Splita, Varaždina i Zagreba te više od 40 predavača od kojih je više od 20 eksternih iz drugih zemalja.

Varaždin je predstavljalo 23 članova, od kojih su 22 člana studenti sa Fakulteta organizacije i informatike te jedan student sa Sveučilišta Sjever.

Članovi su imali priliku slušati o strategijama digitalnog marketinga, kako pratiti trendove i prilagođavati im se, kroz simulacijske radionice raditi na prodajnim vještinama, vještinama pregovaranja te učiti o timskom radu, kako razviti bolje komunikacijske vještine te imati bolji i pozitivan učinak na ljude.

Konferencija omogućava sudionicima da spoznaju sebe i svoju ulogu u društvu te probleme koje se u njemu nalaze. Poznavanjem realnosti naše zajednice i društva te primjenom novostečenog znanja razvijaju se mladi ambiciozni lideri koji će svojim radom pridonijeti razvoju našeg društva i zajednice.

Očekujemo da će na sljedećim konferencijama, od strane Lokalnog odbora Varaždin, broj delegata i dalje rasti te se nadamo da će studenti Fakulteta organizacije i informatike uvidjeti prilike koje se nude samim članstvom u organizaciji te iskoristiti benefite polaženja konferencija na kojima od internacionalnih AIESEC-ovaca, AIESEC alumnija te uspješnih ljudi i profesionalaca mogu čuti kako razviti kompetencije tražene na tržištu rada te dobiti znanja koja će im pomoći u daljnjem osobnom i profesionalnom razvoju.